Imprint / tiráž

Základní údaje

Společnost založena 30.1.2000 registrací v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74785 (online výpis z Obch. rejstříku naleznete zde).
Jednatelé: Petr Votava, Luděk Trefný
Identifikační číslo (IČ): 26151090
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ26151090

Ochrana soukromí

Společnost ICNET s.r.o. při nakládání s osobními údaji plně dodržuje zásady obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány pouze zákonným způsobem a ze zákonných důvodů, a to v nezbytné míře pouze k účelům, ke kterým jsou shromážděny a způsobem, který je s těmito účely slučitelný. Zabezpečení ochrany osobních údajů je stanoveno v plné míře zvláštními vnitřními předpisy, dokumenty a smluvními ujednáními společnosti.Ochranu osobních údajů naleznete zde.
© ICNET s.r.o. - SoundYard - všechna práva vyhrazena.